„Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Eдна от най – големите частни мерки от Програма развитие на селските райони, която позволява финансиране на вече съществуващи предприятия, които преработват земеделска продукция.

По мярка 4.2 могат да кандидатстват групи и организации на производители на земеделски продукти. Прочетете повече за процеса на създаването им