Програма „Аквакултури“

Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), чрез Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) дава възможност за насочване на подкрепа в Р. България, която по нов начин, ориентиран към постигане на конкретни цели и резултати да отговори на основните предизвикателства пред сектор Рибарство през програмен период 2021-2027 г.