АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 1. Цел на финансирането: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. 2. Кой може да кандидатства? ВАЖНО!Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е […]