Персонал България

Вашият консултант по:
– Устойчиво развитие на Новите норми за отчетност;
– Финансиращи програми и Европейски фондове;
– Човешки ресурси (работа в чужбина и работници от трети страни).

Защо да изберете нас?

Кои са нашите конкурентни предимства?

Отговорност

Ние стоим зад едно отогворно поведение спрямо цялата общност. Както нашите клиенти и партньори, така и нашите служители са част от обществото, на което служим и се стремим да направим по-добро във всяко отношение, с каквото можем.

Качество

Във всяко действие полагаме усилия то да бъде на нивото на най-добрите в бранша. Качество е ключова дума за нашата стратегия и ръководен принцип във всяка крачка.

Поддръжка

Ние сме не само Вашият партньор. Стремим се да бъдем Вашата опора, гръб и сигурност не само по време на нашето партньорство, но и след това. За нас е важно заедно да вървим напред в стремежа за развитие.

Нашите клиенти

raffy_logo

Искате ли да започнете проект с нас?

Имате идея, но имате нужда от малко брейнсторминг да се изкристализира… или финансиране и старт? Ние може да помогнем.