Консултантски услуги по финансиращи програми и европейски фондове

Предварителни проучвания за финансиране и консултации

Всяка финансираща програма има различни цели и подходът към успешна реализация също е винаги различен. Консултации по спецификата и изискванията на специфичната програма, необходима за целите на нашите клиенти е задача на експертите на „Персонал България” ЕООД, които редовно следят новостите и техните знания ще спестят Вашето ценно време.

Подготовка на проекта

Изготвяне на пълна проектна документация е често затормозяващо за фирмите, които предпочитат да се занимават с тяхната основна дейност, а не с изучаване на документообороти, особено когато неволни грешки и невнимание биха довели до неуспешен край. Проектите по различните финансиращи програми представляват обширен набор от документи, необходими за получаване на безвъзмездна финансова помощ по планирани от Вас дейности – за инвестиции в строителство, в оборудване, в обучение на заетите, в иновации и др. Не си губете времето и енергията, оставете това на експертите, ще имате само ползи от това!

Съставяне на бюджет на проекта – Всяка програма за подпомагане има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение. Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.

Изготвяне на техническа документация – ПЕРСОНАЛ БЪЛГАРИЯ успешно си партнира с архитекти, проектанти, фирми за строителен надзор и енергийна ефективност, банки, общини, неправителствени организации и др., които подпомагат качеството и успеха на проектите.

Управление, отчитане и мониторинг на проекти – управлението е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение на Вашия проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получите плащания спрямо заложените етапи. ПЕРСОНАЛ БЪЛГАРИЯ осъществява управлението и контрола на дейностите по проекта, за да гарантира коректното изплащане на субсидията по съответната програма.

Координационна и консултантска помощ при реализирането на вече финансирани проекти – експертите ни се грижат за координация на дейностите по проекта, за да сте сигурни, че ще изпълните всички специфични изисквания при реализация на проекта.

Изготвяне на маркетингови стратегии за налагане на марката и за развитие на бизнеса.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

Програмен период 2021 – 2027

Региони в растеж

За повече информация тук


 

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

За повече информация тук


 

Програма „Човешки ресурси“ 2021-2027

За повече информация тук


 

Национален план за възстановяване и устойчивост

За повече информация тук


 

Програма „Хоризонт ЕВРОПА“

За повече информация тук


 

„Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

За повече информация тук


 

Програма „Наука и образование“

За повече информация тук


 

Програма „Аквакултури“

За повече информация тук


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За повече информация тук


 

ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027

За повече информация тук


 

„Фонд на фондовете“

За повече информация тук


 

Програма „Регионално развитие“

За повече информация тук


 

Програма „Транспорт“

За повече информация тук

Искате ли да започнете проект с нас?

Имате идея, но имате нужда от малко брейнсторминг да се изкристализира… или финансиране и старт? Ние може да помогнем.