За нас

Персонал България

Консултантска дейност по европейски проекти и подбор на персонал за работа в чужбина.

Персонал България ЕООД

Д-р Дипл. Инж. Наалян Генджева

Персонал България ЕООД е основана и се управлява от Д-р Дипл.-Инж. Наалян Генджева.

Д-р Наалян Генджева завършва висше инженерно образование (Биомедицинска апаратура) в Технически университет Дрезден (Германия). След последвала допълнителна квалификация по икономически науки в същия университет тя избира да се върне в България и се занимава с туристическа, посредническа (човешки ресурси) и консултантска дейност в областта на финансиращите програми. Защитава докторска дисертация в СУ „Св. Кл.Охридски“ в направление 3.8. „Управление на отрасли – туризъм“. Говори свободно турски, немски, английски и руски език, и не толкова свободно испански и татарски език.

Фирма Персонал България ЕООД е създадена през 2007 година. Компанията се занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на проекти по различни финансиращи програми с акцент върху европейските финансиращи програми, както в частния така и в публичния сектор. Компанията е лидер в програма „ Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има стотици успешно реализирани проекти в различни сфери на търговията и индустрията. Приоритет във времето за дружеството са били клиенти с производствените и строителни фирми, но също така сме били полезни и на много фирми от сферата на услугите.

Друго основно перо в консултантската ни дейност е УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ. Новите европейски норми за отчетност на устойчивостта ESRS поставиха пред компаниите поредното сериозно предизвикателство. Не е необходимо да сте сами в това бягане с препятствия, ние можем да бъдем Вашата опора.

Дружеството се занимава също с посредническа дейност за работа, както в чужбина, така и в България като за цел е регистрирано с лиценз №2644 от от 26.10.2018, както и

Каква е нашата мисия?

Имате ли чувството, че светът се променя все по-бързо и радикално и животът от днес е толкова по-различен от вчера?

Глобализацията, дигитализацията и много други процеси доведоха със себе си и радикални промени в начина на живот и работа. Днес младите искат да обиколят света работейки, а по-големите млади разбират, че трябва да не спират да се развиват. Трудовата миграция, от една страна възможност за работещите, се явява обаче и предизвикателство за работодателите. Сериозно предизвикателство.

През последните години не станаха държави, не останаха сектори в индустрията, небелязани от проблема с недостига на кадри. Същевременно работещите често попадат на измамни оферти, при това в чужди държави, чиито закони и манталитети се различват от познатите и търсенето на късмета се превръща в кошмар.

Фирма Персонал България ЕООД е създадена с амбицията да помага в тази проблематика. От една страна на търсещите по-добри перспективи далеч от дома си, а от друга на българските работодатели да намерят най-подходящите служители. Придържайки се стриктно към европейското законодателство и ценностна система, да развиваме отговорно дейност в областта на социалните услуги, базирана на доверие и коректност в отношенията с нашите служители и партньори.

Всички наши служители получават легален трудов договор и са осигурени социално и здравно. Ние гарантираме регулярното изплащане на месечната заплата на служителите си. След подписването на трудовия договор ние оставаме на разположение и съдействаме при необходимост на всички изпратени от нас служители в чужбина. За нас е важно всички наши партньори и клиенти да се чувстват сигурни и защитаваме техните права.

Друго основно перо в подкрепата ни за развитието на компаниите е по отношение на финансиращите програми. Персонал България ЕООД подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на компанията е да помага при взимането на решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Искате ли да започнете проект с нас?

Имате идея, но имате нужда от малко брейнсторминг да се изкристализира… или финансиране и старт? Ние може да помогнем.