Програма „Хоризонт ЕВРОПА“

Програмата улеснява сътрудничеството и подсилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и прилагането на политиките на ЕС, като обръща внимание на глобалните предизвикателства.

Тя подпомага създаването и по-доброто разпространение на отлични знания и технологии.