Програма „Регионално развитие“

Основна цел на политиката за регионално развитие на България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между и вътрешнорегионалните различия.